Formularz do zapisów

Karta zgłoszenia (format PDF)

Karta zgłoszenia (format Microsoft Word)

Czytelnie wypełniony formularz, wraz potwierdzeniem dokonania przelewu, należy przesłać na adres organizatorów jubileusz@mchtr.pw.edu.pl

(ewentualnie drogą pocztową lub faksem).

Numer konta, na które należy dokonać przelewu: 83 1240 2092 9522 1143 0100 0000

W treści przelewu prosimy wpisać: Konferencja_Jubileusz_2017; Imię i Nazwisko uczestnika; rok ukończenia studiów

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 9 października.

Obecny stan zapisów, z podziałem na poszczególne roczniki